Dobre Książki


Polecam dwie książki o dizajnie oraz jeden album fotograficzny, pierwsza pozycja to European Design Awards 2010: Juried Selection of the Best Graphic Design in Europe, prezentuje ona najlepsze europejskie prace, książka podzielona jest na działy  (logotypy, opakowania, czcionki, ilustracje, stron internetowe oraz książki). Drugą pozycją jest Creativity 39, niezwykle udana książka, prezentowane są w niej prace z Europy oraz ze USA, tak jak poprzednia pozycja, podzielona jest ona na działy, miedzy innymi Logotypy, broszury, opakowania, strony internetowe, plakaty itp. Ostatnia pozycja to Album Vietnam Inc. by Phillip Jones Griffiths, Album fotograficzny pokazujący Wietnam w inny sposób niż w owych czasach był on tolerowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, Obrazy Griffithsa były jednymi z pierwszych, które jasno pokazały niedopasowanie amerykańskich żołnierzy w miejscu, do którego nie należą. Ameryka się zagubiła w konflikcie prowadzonym przez rząd, który stracił swoje perspektywy na temat jej miejsca w świecie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz